TC Gate > TC Transport Order® > praćenje naloga

Praćenje naloga za nalogoprimce - Odgovor na zahtev za odobrenje pristupa GPS-u

Odgovarate na zahtev Vašeg nalogodavca i dajete mu dozvolu za pristup GPS-u.

To ovako funkcioniše:

1. Kada Vam nalogodavac pošalje zahtev za odobrenje, o tome ćete biti obavešteni simbolom zvonceta.

2. Klikom na odgovarajući transportni nalog on se otvara u drugoj kartici „Dodatne informacije“.

3. Sada vaš GPS predajnik možete povezati sa odgovarajućim transportnim nalogom i nakon toga Vašem nalogodavcu dodeliti odobrenje za praćenje naloga.

4. Ukoliko ne odgovorite na formular zahteva, otvara se sledeći dijalog. Nakon toga možete izabrati da li ćete svom nalogodavcu dodeliti odobrenje.Prednost:

Dodelom odobrenja za praćenje naloga omogućujete svom nalogodavcu uvid u Vaše informacije praćenja. Na taj način on može sam pratiti obavljanje transporta što smanjuje troškove komunikacije između Vas i Vašeg poslovnog partnera. Bitno je znati: U drugoj kartici „Dodatne informacije“ u polju „Interne napomene“ možete napraviti beleške o odgovarajućem transportnom nalogu. One su vidljive samo za Vas, a ne i za Vašeg poslovnog partnera.

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.