TC Gate > TC Transport Order® > praćenje naloga

Praćenje naloga za nalogodavce - Zahtevanje GPS odobrenja kod Vaših prevoznika

Sada od svojih prevoznika možete zahtevati da Vam dozvole da pristupite njihovom GPS predajniku.

To ovako funkcioniše:

1. Opcija 1: Da biste poslali zahtev za odobrenje kao ugovornu obavezu transportnog naloga, najpre u dodeli naloga kliknite na dugme „Sastavi“. Sada na prvoj kartici naloga „Transportni nalog“ obeležite „TC eMap® Tracking“.

2. Opcija 1: Na drugoj kartici naloga „Dodatne informacije“ će nakon toga stajati napomena da je zahtev za odobrenje poslat paralelno sa dodelom transportnog naloga. Od Vašeg prevoznika će automatski biti zahtevano da dodeli dozvolu za transparentno praćenje naloga.

3. Opcija 2: Da biste poslali zahtev za odobrenje iz postojećeg transportnog naloga, otvorite već dodeljeni i od prevoznika prihvaćeni nalog. Na drugoj kartici „Dodatne informacije“ kliknite na dugme „Zatraži odobrenje“. Ovaj nalog za odobrenje je dodatna informacija i nije obavezni sastavni deo ugovora.

4. Opcija 2: Nakon toga se najpre otvara dijalog za potvrdu. Ovde još jednom potvrđujete da odgovarajućem prevozniku treba poslati zahtev za odobrenje za odgovarajući transportni nalog. Nakon slanja zahteva od Vašeg prevoznika će biti zahtevano da dodeli dozvolu za praćenje naloga.

5. Opcija 2: Nakon što ste poslali zahtev za dozvolu, u protokol se upisuje kada i koji korisnik ga je poslao.Prednost:

Pošto sada sami možete zahtevati odobrenja, možete kod svojih prevoznika formulisati svoju potrebu za transparentnim praćenjem i sami imate uvidi u informacije praćenja. To Vam štedi troškove komunikacije sa partnerom kako unapred tako i za vreme obavljanja transporta. Bitno je znati: Na drugoj kartici „Dodatne informacije“ u polju „Interne napomene“ možete napraviti beleške o odgovarajućem transportnom nalogu. One su vidljive samo za Vas, a ne i za Vašeg poslovnog partnera.

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.