Aplikacija transportni nalozi:
Top funkcije 2020 na bazi želja Vas klijenata

Preko aplikacije transportni nalozi omogućujemo Vam da naloge izvršavate potpuno digitalno i automatski. Kod nas u fokusu stalnog unapređenja stoji prilagođavanje funkcionalnosti aplikacija potrebama klijenata. U prilogu je pregled ispunjenih želja kupaca u vezi sa aplikacijom u 2020. godini.

Predmet:

Aplikacija transportni nalozi

Sadržaj

Sastavljanje transportnih naloga na pametnom telefonu

Transportne naloge možete veoma jednostavno sastaviti na svom pametnom telefonu. Funkcijom se može upravljati i preko malih formata ekrana čime ona povećava Vašu fleksibilnost u digitalnom sastavljanju naloga.

Prikaz identifikacionog broja PDV-a

Identifikacioni broj PDV-a Vašeg izvršioca je naveden u transportnom nalogu. Za sastavljanje knjižnog odobrenja prilikom obračuna Vaše knjigovodstvo više neće morati da pita Vas kao dispečera, već ćete moći interno proslediti dokument naloga sa svim neophodnim podacima nalogodavca.

Prikaz identifikacionog broja PDV-a u aplikaciji transportni nalozi optimizuje Vaše knjigovodstvene procese.

Pregled naloga sa prikazom plaćenih cena prevoza

Dodajte u svom pregledu naloga kolonu „Cena prevoza“ uz pomoć podešavanja tabele. Na taj način dobijate pregled svih plaćenih cena prevoza direktno u Aplikaciji transportni nalozi.

Uz pomoć pregleda naloga u aplikaciji transportni nalozi imate između ostalog i pregled Vaših cena prevoza.

Izvoz podataka Vaših cena prevoza po relaciji

Preko dugmeta „Excel-Export“ možete preuzeti svoju ličnu statistiku „Cene prevoza po relaciji“ i interno je obrađivati.

Uz pomoć statistike cena u aplikaciji Transportni nalozi analizirajte kretanje cena po relaciji.

Umetanje datoteka u dokumente naloga

Kako biste uštedeli vreme možete napraviti i sačuvati obrasce za transportne naloge. Za naloge koji se ponavljaju često su potrebna ista dokumenta koja možete ubaciti direktno u odgovarajuće obrasce.

Uštedite vreme sastavljanjem obrazaca uključujući priloge u aplikaciji Transportni nalozi.

Podatak o mogućnosti praćenja kamiona u PDF-u naloga

Ukoliko izvršioci treba da omoguće praćenje svojih kamiona, ovaj zahtev možete obelodaniti u dokumentu naloga.

Obavestite svog poslovnog partnera preko aplikacije Transportni nalozi u dokumentu naloga ako želite da pratite njegovo vozilo.

Filtriranje uz pomoć listi isključenih i omiljenih

Liste Vam omogućuju razdvajanje preduzeća sa kojima ne želite da sarađujete (lista isključenih) i preduzeća sa kojima najradije sarađujete (lista omiljenih).

Uz pomoć liste isključenih i liste omiljenih u aplikaciji Transportni nalozi možete izdvojiti Vaše (ne)omiljene poslovne partnere.

Obaveštenja e-poštom

Ona se šalju samo onda kada je odgovarajućem transportnom nalogu dodeljena kontakt osoba. To obezbeđuje ciljanu komunikaciju između ugovornih strana.

Ako želite da pošaljete transportni nalog preko Sistema pametne logistike, unesite kontakt osobu kao primaoca.

Obaveštenja e-poštom o novim dokumentima naloga

Transportnom nalogu možete naknadno dodati još važnih dokumenata i odobriti ih.
Ako se postojećem transportnom nalogu dodaju novi dokumenti, Vi ćete kao izvršilac biti o tome obavešteni elektronskom poštom.

Dodajte dokumente postojećem transportnom nalogu i odobrite ih.

Izvršioci će biti obavešteni o novim dokumentima u transportnom nalogu elektronskom poštom u aplikaciji Transportni nalozi.

Više o temi transportni nalozi saznajte ovde:

Aplikacija transportni nalozi
Dodavanje dokumenata tekućem transportnom nalogu i njihovo odobrenje
Provera dokumenata izvršioca i njihovo prilaganje nalogu
Sortiranje poslovnih kontakata uz pomoć listi preduzeća

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.