TIMOCOM: Veća bezbednost uz pomoć prijavljivanja preko veba potvrđenom e-adresom

TIMOCOM povećava bezbednost Sistema pametne logistike uvođenjem prijavljivanja preko veba ličnom e-adresom.

Potvrđivanje lične e-adrese za prijavljivanje preko pretraživača

TIMOCOM će ubuduće pristup Sistemu pametne logistike prebaciti sa uobičajene desktop aplikacije na prijavljivanje preko veba.

To Vam omogućava još više bezbednosti i fleksibilnosti prilikom korišćenja sistema. To za Vas korišćenje sistema čini još jednostavnijim, bezbednijim i fleksibilnijim.

Potvrda nove e-adrese

Kada otvorite sistem pametne logistike TIMOCOM-a, trenutno se pojavljuje dijalog pod naslovom „E-adresa za prijavljivanje“. Ovde ćete biti informisani o tome da se ubuduće možete jednostavno i brzo prijaviti u sistem pametne logistike pomoću e-adrese.

  1. Unesite u prazno polje „E-adresa za prijavljivanje“ svoju sopstvenu e-adresu (npr. mustermann@transporte.de). Ukoliko je moguće, nemojte koristiti zajedničko poštansko sanduče.
  2. Klikom na plavo dugme „Pošalji“ započinjete potvrđivanje Vaše e-adrese i na ekranu Vam se pojavljuje poruka o uspešnom prijavljivanju sa tekstom „Vaši podaci su sačuvani“. Zatvorite je klikom na dugme „Zatvori“.
  3. Dobićete e-poruku od TIMOCOM-a na upravo unetu e-adresu koja sadrži link za potvrdu.
  4. Klikom na link za potvrdu u ovoj e-poruci Vaša e-adresa će biti potvrđena za buduće prijavljivanje preko veba i sačuvana u sistemu.

I to je bilo to. Sada ste spremni za prelazak na naše prijavljivanje preko pretraživača.

TIMOCOM veb prijavljivanje deponovanje e-adrese

TIMOCOM veb prijavljivanje deponovanje e-adrese poruka o uspešnom prijavljivanju

Potvrda nove već deponovane e-adrese

Kada otvorite sistem pametne logistike TIMOCOM-a, trenutno se pojavljuje dijalog pod naslovom „E-adresa za prijavljivanje“. Ovde ćete biti informisani o tome da se ubuduće možete jednostavno i brzo prijaviti u sistem pametne logistike pomoću e-adrese.

  1. Polje „E-adresa za prijavljivanje“ može sadržati e-adresu koja je ranije deponovana u sistemu.
  2. Molimo Vas da proverite da li je prethodno podešena e-adresa Vaša lična e-adresa koju ubuduće želite da koristite za prijavljivanje preko veba. Ukoliko je ona tačna, potvrdite je klikom na plavo dugme „Potvrdi“. Na ekranu Vam se pojavljuje poruka o uspešnom prijavljivanju sa tekstom „Vaši podaci su sačuvani“. Zatvorite je klikom na dugme „Zatvori“. Na taj način je priprema za prijavljivanje preko veba za Vas već završena.
  3. Ako ona nije ispravna, zamenite ranije podešenu e-adresu Vašom ličnom e-adresom (npr. mustermann@transporte.de). Ukoliko je moguće, nemojte koristiti zajedničko poštansko sanduče.
  4. Klikom na plavo dugme „Pošalji“ započinjete potvrđivanje Vaše e-adrese i na ekranu Vam se pojavljuje poruka o uspešnom prijavljivanju sa tekstom „Vaši podaci su sačuvani“. Zatvorite je klikom na dugme „Zatvori“.
  5. Dobićete e-poruku od TIMOCOM-a na upravo unetu e-adresu koja sadrži link za potvrdu.
  6. Klikom na link za potvrdu u ovoj e-poruci Vaša e-adresa će biti potvrđena za buduće prijavljivanje preko veba i sačuvana u sistemu.

I to je bilo to. Sada ste spremni za prelazak na naše prijavljivanje preko pretraživača.

TIMOCOM veb prijavljivanje deponovanje već poznate e-adrese

TIMOCOM veb prijavljivanje deponovanje već poznate e-adrese poruka o uspešnom deponovanju

Važno: Molimo Vas da umesto zajedničkog poštanskog sandučeta obavezno koristite svoju ličnu e-adresu. Ona se ne objavljuje i služi isključivo za Vaš lični bezbedan pristup sistemu pametne logistike.

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.