Provera dokumenata izvršioca naloga i njihovo priključenje nalogu

Da biste kao nalogodavac mogli da ostavite sve relevantne dokumente uz Vaš transportni nalog na jednom mestu, postoji funkcija „Proveri dokumente“. Uz njenu pomoć možete prikazati dokumente Vašeg izvršioca naloga, izabrati relevantne dokumente i jednim klikom ih ostaviti direktno u transportnom nalogu pod karticom „Dokumenti“. Ovi dokumenti služe za sačinjavanje Vašeg sopstvenog protokola i ne mogu se odobriti izvršiocu naloga. Kao nalogodavac stalno imate pregled koje dokumente je izvršioc naloga stavio na raspolaganje u sistemu u momentu angažovanja. (npr. potvrde o osiguranju itd.)

Uštedite sebi nerviranje

Već ste imali probleme prilikom angažovanja pružaoca usluga jer nisu postojala važna dokumenta?
Uz pomoć naše funkcije imate dokaz jer se dokumenti mogu proveriti pre angažovanja.

Ovako funkcioniše provera i priključenje:

Korak 1: Provera dokumenata izvršioca naloga

U odgovarajućem transportnom nalogu kliknete na dugme „Proveri dokumente“. Nakon toga se nabrajaju svi dokumenti iz profila preduzeća izvršioca naloga.

Smart App Transportni nalozi Provera dokumenata nalogoprimca

Ako izvršioc naloga nije ostavio nikakve dokumente, funkcija je deaktivirana:

Smart App Transportni nalozi Funkcija Proveri dokumente nije raspoloživa ako nisu ostavljeni nikakvi dokumenti

Korak 2: Preuzimanje relevantnih dokumenata

Klikom na naziv ili na lupu otvara se dokument u pregledu. Ispod prikaza se nalazi dugme „Preuzimanje“ preko kojeg se dokument može preuzeti:

Smart App Transportni nalozi Prikaz i preuzimanje dokumenta

Korak 3: Prikupljanje važnih dokumenata

U dijalogu sada možete izabrati više dokumenata kako biste ih odložili u fasciklu naloga:

Smart App Transportni nalozi Izbor i odlaganje više dokumenata

Zadržavanje pregleda Vašeg transportnog naloga

Izabrani dokumenti se sada mogu naći na kartici „Dokumenti“ čime su centralno na jednom mestu odložene sve relevantne informacije transportnog naloga. Na taj način je obezbeđeno da Vi kao nalogodavac uvek znate koji dokumenti su podneti u momentu angažovanja:

Smart App Transportni nalozi Pregled dokumenata u momentu angažovanja

Vaše prednosti kada proveravate dokumente izvršioca naloga i povezujete ih sa nalogom:

  • Možete nepromenljivo arhivirati sve dokumente uz transportni nalog i sačuvati ih na centralnom mestu
  • Više nemate nesuglasice o tome da li je neki nalog izdat ili ne jer podnošenje dokumenta je dokaz o tome

Više o temi:

Dodavanje i odobrenje dokumenata uz tekući transportni nalog
Smart App Transportni nalozi

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.