Podaci za praćenje: Davanje odobrenja odabranim poslovnim partnerima

Proširena funkcija u oblasti praćenja Vam omogućuje sigurno slanje podataka za praćenje odabranim partnerima

Preko pametne aplikacije ili Smart API sada možete postojećim povezivanjem sa Vašim sistemom telematike po potrebi i proceni odobriti podatke odabranim partnerima od poverenja, kako bi se uštedelo dragoceno vreme.

Ali kako to izgleda u svakodnevnici?

Recimo, neka špedicija odavno vozi teret za jednog proizvođača prehrambenih proizvoda. Ako proizvođač prehrambenih proizvoda želi da pita kada njegov teret tačno stiže u distributivni centar, moraće najpre da se javi špediciji. Špedicija zove vozača kako bi ga pitala kada teret stiže i nakon toga saopštava ovu informaciju proizvođaču prehrambenih namirnica. Odobrenjem sigurnih podataka za praćenje TIMOCOM nalogodavcima i naloprimcima štedi ove korake i kako jednom tako i drugom poklanja dragoceno vreme. Kako možete postići transparentnost i sigurnost za sve zainteresovane, objasnićemo Vam korak po korak.

Uvod za odobrenje podataka za praćenje za nalogoprimce i pozivanje podataka praćenja za nalogdavce

A ovako funkcioniše deljenje podataka za nalogoprimca

Vi kao nalogoprimac u tu svrhu pozivate pametnu aplikaciju Praćenje. Pod „Dodeljena odobrenja“ kliknite na „Novo“.

Odobrenje podataka za praćenje od strane izvršioca naloga

U tu svrhu birate „Odobrenje partnera“. Formular se na odgovarajući način prilagođava. Ovde još jednom dobijate informaciju da se odobravaju telematički podaci i da ih nalogodavac može pozvati. Svako pozivanje telematičkih podataka od strane primaoca odobrenja se protokolira za Vas - nezavisno od toga da li se pozivanje vrši preko Smart App ili Smart API Tracking.

Izbor odobrenja partnera za izvršioca naloga

Nakon toga kao izvršioc naloga možete na uobičajen način izabrati mnogo GPS prijemnika koje treba odobriti. Uz to birate preduzeće i eventualno jednu kontakt osobu. Kliknite na „Sačuvati“ kako biste završili postupak.

Izbor i čuvanje GPS predajnika za izvršioca naloga

A ovako funkcioniše prijem podataka za nalogodavca

1.) Podaci o poziciji se mogu jednostavno pronaći preko pametne aplikacije Praćenje. Ako ste kao nalogodavac dobili „Odobrenje partnera“, u pregledu praćenja se nalazi padajući meni. Pronaći ćete ga iznad liste GPS prijemnika.

Prijem GPS podataka za nalogodavca

2.) U padajućem meniju kao nalogodavac morate samo još izabrati „Dobijena odobrenja partnera“. U iskačućem prozoru ponovo dobijate podsećanje da su pristupi telematičkim podacima Vašeg partnera dokumentovani.

Izbor dobijenih odobrenja partnera za nalogodavca

3.) Nakon toga se ažurira lista GPS prijemnika.Vidljivi su samo GPS prijemnici podeljeni preko odobrenja partnera.

Vidljiva odobrenja partnera za nalogodavca

4.) Ako se ovi podaci više ne prikazuju, preko padajućeg menija možete ponovo preći na listu sopstvenih prijemnika. Onda kao i ranije dobijate uvid u sopstvene prijemnike (i eventualno za privremena odobrenja tuđih prijemnika).

Povratak nalogodavca u sopstvene GPS prijemnike

Ostavljanje broja pošiljke za nalogodavaca

Za bolje razumevanje kao nalogodavac imate mogućnost da za odgovarajući transport ostavite broj pošiljke U tu svrhu preko „Odobrenja partnera“ kliknite na odobreni prijrmnik. Prikazaće se iskačući prozor za unos broja pošiljke. Broj koji ste uneli kao nalogodavac TIMOCOM ne kontroliše, ali ga protokolira za nalogoprimca, tako da se u slučaju zloupotrebe odobrenje može opozvati.

A ako generalno ne želite da ga koristite, u prozoru obeležite „Ne prikazuj više ovu poruku“. Ako kao nalogodavac želite da kasnije ipak unesete broj pošiljke, možete jednostavno izbrisati kolačiće svog pretraživača kako bi se iskačući prozor ponovo pojavio.

Ostavite broj pošiljke kao nalogodavac

Pozivanje protokola podataka za nalogoprimca i nalogodavca

Želite pregled unetih brojeva pošiljki i Vaših pristupa telematičkim podacima Vašeg poslovnog partnera?

Na listi pregleda Vaših dobijenih odobrenja za svako pojedinačno odobrenje partera imate mogućnost, da preuzete protokol praćenja kao excel datoteku. U njoj se nalazi pregled pojedinačnih podataka za svako dodeljeno odobrenje partnera kao i sledeće informacije: TIMOCOM ID pošiljaoca i primaoca podataka, naziv GPS prijemnika, naziv odobrenja, podaci o vremenu i datumu upita (kao i broj pošiljke, ukoliko ju je nalogodavac dao).

Preuzimanje protokola praćenja sistema pametne logistike kao excel datoteke

Više informacija o našim proizvodima:

Više informacija o Smart API Praćenje
Više interfejsa ka sistemu naći ćete ovde.
Saznajte više o pametnoj aplikaciji Praćenje.

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.