Otpremi dokumente u profil preduzeća

Uz pomoć funkcije otpremanja i preuzimanja možete otpremiti u svoj sopstveni profil preduzeća sve dokumente koji se često traže, kao što su EU licenca, prijava delatnosti, sertifikati ili potvrde o osiguranju.

Profili preduzeća>P

Umesto razmene e-poštom dodelite direktan pristup relevantnim dokumentima

Nalogodavci od Vas stalno traže iste dokumente elektronskom poštom ili faksom? Ponudite ih svojim poslovnim partnerima direktno u digitalnoj formi.

Ovako možete otpremiti svoje dokumente u profil preduzeća

 1. Pod „Moje preduzeće“ u podešavanjima izaberite tačku „Dokumenti“. Kliknite na dugme „+ Novi dokument“ i otpremite željenu datoteku ili je prevucite u odgovarajuće polje pomoću drag and drop funkcije.

  Preko dugmeta Novi dokument proširite svoj profil preduzeća.

 2. Nakon toga unesite naslov, tip dokumenta, jezik i rok važenja pre nego što se otpremi

  Unesite podatke o naslovu, tipu dokumenta, jeziku i roku važenja Vašeg dokumenta.

 3. Kada ste dopunili sve podatke, pritisnite na „Sačuvaj“. Ako ne želite da se dokument najpre prikazuje u profilu, kliknite na prethodno podešavanje. Ono skače sa „Da“ na „Ne“.

  Kliknite na „Sačuvaj“ kako biste dokument dodali Vašem profilu.

 4. Kliknite gore levo na „Prikaži sopstveni profil“, kako biste proverili da li se on prikazuje drugim korisnicima TIMOCOM-a.

  Pogledajte prikaz Vaših dokumenata u sopstvenom profilu.

 5. 5. Prikazaće se sopstveni profil preduzeća. Klikom na sličicu možete proveriti dokumente i u pretraživaču, a da se oni pre toga ne moraju preuzeti.

  Relevantni dokumenti u profilu preduzeća povećavaju Vašu konkurentnost.

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.