Dodavanje i odobrenje dokumenata u tekućem transportnom nalogu

U pametnoj aplikaciji Transportni nalozi možete dodati dokumente tekućem transportnom nalogu. Na taj način imate centralno na jednom mestu sve relevantne informacije o transportu. Kako nalogodavci, tako i izvršioci transportnih naloga mogu otpremiti i ostaviti datoteke na kartici „Dokumenti“ nakon što je transportni nalog poslat. Pri tom možete sami odlučiti da li samo Vi možete interno videti dokumente ili ćete ih odobriti i poslovnom partneru na uvid.
Primeri za ove dokumenta su otpremnice, fotografije oštećenja a, takođe i računi.

Osiguranje umesto konflikta

Već ste imali problema zbog plaćanja, jer nije bilo dokumenata (računa itd.)?
Ova funkcija stvara dokaz za obe strane jer otpremljeni dokumenti dokumentuju šta je i kada dostavljeno, a šta nije.

Ovako dodajete dokumente tekućem nalogu:

U pametnoj aplikaciji Transportni nalozi u transportnom nalogu ćete pronaći karticu Dokumenti.

Smart App Transportni nalozi nova kartica dokumenti u nalogu

Korak 1: Dodavanje i otpremanje dokumenata

U gornjem delu se direktno iz sistema dokumenata mogu ostaviti novi dokumenti uz pomoć funkcije „Prevuci i pusti“ ili otpremiti preko dugmeta „Priloži dokumente“. Ispod ove funkcije su nabrojani sopstveni dokumenti.

Smart App Transportni nalozi otpremanje dokumenata za nalog

U segmentu „Dokumenti Vašeg nalogoprimca“ (u maski nalogodavca), odnosno „Dokumenti Vašeg nalogodavca“ (u maski nalogoprimca) se prikazuju ugovorni dokumenti koje je odobrila druga strana..

Smart App Transportni nalozi spisak otpremljenih ugovornih dokumenata

Korak 2: Nazivanje, klasifikacija i odobrenje ugovornih dokumenata

Prilikom otpremanja se pojavljuje dijalog u kojem morate navesti naziv dokumenta, klasifikaciju kao i kategoriju za ovu datoteku. Dodatno korisnik ima mogućnost da uz pomoć dugmeta za obeležavanje odobri dokument drugoj strani.

Smart App Transportni nalozi nazivanje ugovornih dokumenata

Dokumente dodatno pod „Klasifikacija“ možete dodeliti pojedinačnim pošiljkama.

Smart App Transportni nalozi dodela ugovornih dokumenata pošiljkama

Smart App Transportni nalozi ugovorni dokumenti dodela kategorije

Korak 3: Obrada i odobrenje ugovornih dokumenata

Ako je datoteka otpremljena, ona se pojavljuje na spisku. Ona se ovde može odobriti tako da je takođe može videti ili izbrisati i poslovni partner. Dok neka datoteka nije odobrena, tip dokumenta se može promeniti preko padajućeg menija:

Smart App Transportni nalozi odobrenje ugovornih dokumenta ili promena tipa

Dokumenti koji se odobravaju drugoj ugovornoj strani su obeleženi ikonicom „oko“. Kada je neki dokument odobren, odobrenje se može ponovo povući uz pomoć dugmeta „Završi odobrenje“:

Smart App Transportni nalozi Ugovorni dokumenti prikaz i promena statusa odobrenja

Nakon što je neki dokument odobren, pojavljuje se potvrda i poslovni partner informiše preko notifikacije u sistemu.

Smart App Transportni nalozi ugovorni dokumenti notifikacija za poslovnog partnera

Ako je ponovo oduzeto odobrenje nekog dokumenta, i dalje postoji opis dokumenta kod odgovarajućeg poslovnog partnera, ali se više ne može pozvati:

Smart App Transportni nalozi Ugovorni dokumenti samo opis nakon okončanja odobrenja

Vaše prednosti dodavanja i odobrenja dokumenata tekućem nalogu:

  • Dokumente u vezi naloga arhivirate digitalno i na taj način bez papira
  • Brže i efikasnije vršite obradu dokumenata, računa, kredita itd.
  • Time ubrzavate tok plaćanja
  • Postižete veću transparentnost jer se dokumenti mogu deliti

Više o temi

Provera dokumenata nalogodavca i priključenje nalogu
Smart App transportni nalozi

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.