Obaveštenja za berzu tereta: Automatska obaveštenja se dobijaju kada stignu nove odgovarajuće ponude

Ne propustite više ni jednu ponudu zahvaljujući automatskim obaveštenjima.

Relevantno za:

  • Berza tereta

Ne želite da propustite više ni jednu ponudu tereta i hoćete da budete automatski obavešteni kada se pojavi odgovarajuća ponuda u Berzi tereta?

Za to možete veoma jednostavno podesiti funkciju obaveštavanja u Berzi tereta i dobijati obaveštenja o odgovarajućim ponudama. Tako možete još brže nego do sada reagovati na nove ponude. Vi se možete posvetiti drugim zadacima dok ne stigne obaveštenje o novoj ponudi.

Interval automatskog ažuriranja iznosi 90 sekundi. To znači da ćete svakih 90 sekundi biti obavešteni ako postoje nove ponude.

Sa samo nekoliko klikova možete podesiti obaveštenja u Berzi tereta:

1. Prilikom podešavanja obaveštenja (simbol „strelica nadole“ pored simbola „sat“) možete izvršiti izmene. Kada kliknete podešavanja obaveštenja otvara se novi prozor.

U aplikaciji Berza tereta kliknite na simbol sa strelicom nadole ispod podešavanja.

2. Možete izabrati da li želite da budete obavešteni preko pretraživača ili tonom. Takođe možete izabrati i kombinaciju obaveštavanja preko pretraživača i tonom. Izmene su moguće u svako doba.

U aplikaciji Berza tereta birajte između obaveštavanja preko pretraživača ili tonom.

3. Kada izaberete, kliknite na automatsko ažuriranje (simbol „sat“) Vaša podešavanja automatskog ažuriranja su sada aktivirana. (Markiranje 1 na skrinšotu)

4. Ako je aktivirano automatsko obaveštavanje, to takođe možete videti u kartici pretraživača. U tom slučaju se tamo vidi simbol zvona.

Aktivirajte aplikaciju Berza tereta klikom na simbol sata i prepoznajte to na kartici za pretragu po simbolu zvona

Važne napomene

Ako ste izabrali obaveštavanje preko pretraživača, dobićete poruku dole desno na ivici monitora trenutno otvorene kartice za pretragu čim stigne nova ponuda.
Vaše prednosti: Dobićete svoja obaveštenja o novim ponudama i ako...

  • istovremeno radite u nekom drugom prozoru pretraživača
  • je prozor pretraživača u kojem je otvorena berza tereta minimiziran
  • istovremeno koristite više pretraživača

Ako ste izabrali obaveštavanje tonom, čućete akustični signal samo za trenutno otvorenu karticu pretraživača.

Freight exchange browsernotification

Uslovi za obaveštavanja preko pretraživača

Kako biste dobijali obaveštenja preko pretraživača, to morate dozvoliti u podešavanjima Vašeg pretraživača. Svaki ponuđač ima sopstvena pravila u vezi sa tim, koja se uglavnom mogu veoma jednostavno podesiti:

  • U pretraživaču Google Chrome to se, na primer, vrši preko male ikonice katanca levo pored URL.
  • Kod pretraživača Firefox to funkcioniše preko male ikonice oblačića koja se takođe nalazi levo pored URL.
  • U pretraživaču Edge-Browser takođe možete koristiti obaveštavanja preko pretraživača.
  • Nasuprot tome Internet Explorer ne podržava obaveštavanja preko pretraživača tako da ovde tu funkciju nažalost ne možete koristiti. Obaveštavanja tonom se, međutim, mogu aktivirati i u Internet Exploreru.
nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.