Progres u realizaciji za praćenje naloga

Postavi i stalno prati status realizacije

Za Vas smo unapredili novo praćenje naloga. Na drugoj kartici „Dodatne informacije“ od sada je na raspolaganju i novi segment „Status realizacije“.

Nalogoprimci:
Imate mogućnost da za svako mesto utovara i mesto istovara u okviru naloga za transport podesite da vam se javlja status realizacije. On daje informacije o tome da li je roba preuzeta na odgovarajućem mestu utovara ili da li je isporučena na odgovarajućem mestu istovara. Dodatno možete da navedete i registarsku tablicu odgovarajućeg vozila. Vaš nalogodavac može da vidi status realizacije i registarsku tablicu teretnog vozila.

Nalogodavci:
U vašem pregledu naloga za transport možete da vidite status realizacije kao i odgovarajuću registarsku tablicu teretnog vozila. Čim vaš pružalac usluga potvrdi poslednje mesto istovara ili navede ili promeni registarsku tablicu teretnog vozila, dobićete obaveštenje o tome putem simbola zvona.

Vaša prednost:
Zadržaćete tačan pregled nad napretkom u realizaciji i uštedećete time sebi napor za komunikaciju koju biste u međuvremenu imali sa vašim poslovnim partnerom.

Bitno je znati:

Registarske tablice teretnog vozila može direktno da unese nalogoprimac kad prihvati nalog za transport i samo on može da ih promeni. Ako promeni registarske tablice vozila, nalogodavac se informiše putem simbola zvona o tome i isto tako vidi promenu.

Status realizacije
Sva mesta utovara i istovara naloga za transport automatski se izlistavaju. Nalogoprimac klikom jednostavno potvrđuje da li je roba preuzeta, odnosno dostavljena. Nakon potvrde se beleže ime i vreme.

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.