NOVO: Dugme Sastavi na novoj početnoj stranici sistema

Otkrijte šta je sve moguće uraditi sa dugmetom Sastavi

Rado biste direktno postavili svoju ponudu tereta? Olakšavamo Vam sastavljanje Vaših ponuda uz pomoć dugmeta Sastavi.

Pre toga ste u aplikaciji u maski za unos najpre morali kliknuti na „Novo“. Sada možete uštedeti ovaj korak! Dugme „Sastavi“ olakšava ovaj korak.

Sada možete veoma jednostavno sastaviti ponude skladišta, tendere, upite za transport, rute, transportne naloge, odobrenja za praćenje i mnogo toga još.

Klikom na dugme najpre se otvara lista za izbor preko koje možete da izaberete šta želite da sastavite.

Vaša prednost:

Uz pomoć dugmeta Sastavi stavljamo Vam na raspolaganje još jednu mogućnost da vremenski još efikasnije koristite Smart Logistics System. Time što otpadaju mnogobrojni klikovi, ova ušteda vremena konačno pozitivno doprinosi Vašem svakodnevnom poslovanju.

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.