Koristite svoju ličnu listu isključenih u sistemu TIMOCOM

Povećajte svoj poslovni potencijal

Vaša lista isključenih u myTIMOCOM od sada važi i u obradi naloga i aplikaciji za tendere u sistemu TIMOCOM. Preduzeća koja se nalaze na Vašoj ličnoj listi isključenih, od sada će biti označena kao takva u obe eve aplikacije Smart Logistics sistema:

  • Obrada naloga
    Preduzeća koja se nalaze na Vašoj ličnoj listi isključenih , biće obeležena takođe i u odvijanju naloga
  • Aplikacija za tendere
    Preduzeća koja se nalaze na Vašoj ličnoj listi isključenih , biće obeležena takođe i u odvijanju naloga

Vaša prednost: Dobijeni nalozi za transport i upiti za transport kao i tenderi nalogodavaca sa kojima ne želite da sklapate poslove će za Vas biti odmah prepoznatljivi. Time štedite dragoceno vreme i možete da se koncentrišete na poslovni potencijal koji je za Vas relevantan.

Dobro je znati: U Vašim myTIMOCOM podešavanjima imate mogućnost da centralno upravljate Vašom ličnom listom isključenih za aplikacije Smart Logistics sistema. Na Vašu listu isključenih možete staviti do 1.000 preduzeća. Preduzeća neće biti informisana o tome.

U podešavanjima u myTIMOCOM imate mogućnot centralnog upravljanja svojom ličnom listom isključenih za aplikacije Smart Logistics sistema

Dakle, primenite listu isključenih direktno u Smart Logistics sistemu TIMOCOM-a i štedite dragoceno vreme tako što nećete ni proveravati upite za transport, transportne naloge i tendere koji za Vas ne dolaze u obzir.

nazad

Još uvek niste korisnik?
Testirajte TIMOCOM bez obaveza i besplatno do 4 nedelje!

Na registraciju

Imate pitanja? Pitajte!

Možete se obratiti našoj korisničkoj podršci od ponedeljka do petka od 08.00 do 17.00 časova pozivom na broj telefona:

+49 211 88 26 88 26

Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.
Na početku razgovora navedite TIMOCOM ID.