TC Gate > TC Transport Order® > Sledovanie objednávky

Sledovanie objednávky – príkazca - žiadosť od Vašich dodávateľov o povolenie sledovať GPS zariadenie

Teraz môžete Vašich dodávateľov vyzvať, aby Vám dovolili sledovať svoje GPS zariadenie.

Ako to funguje:

1. Možnosť 1: Najprv v ponuke „Moje objednávky“ kliknite na modré tlačidlo „Vytvoriť“. V záložke „Objednávka“ zaškrtnite v oddiele „Typ vozidla“ okienko pri „TC eMap® Tracking“. Takto vytvorená výzva na zdieľanie bude súčasťou obojstranne záväznej prepravnej zmluvy.

2. Možnosť 1: V záložke „Dodatočné informácie“ bude automaticky zaznamenané, že výzva na zdieľanie bude poslaná spolu so zadaním objednávky dopravy. Váš dodávateľ bude automaticky vyzvaný na zdieľané sledovanie objednávky.

3. Možnosť 2: V ľavom menu ponuky „Moje objednávky“ vyberte „Potvrdené“ a otvorte požadovanú prepravnú objednávku. V záložke „Dodatočné informácie“ kliknite na tlačidlo „Vyžiadať zdieľanie“. Táto výzva na zdieľanie je dodatočná funkcia a nie je súčasťou obojstranne záväznej prepravnej zmluvy.

4. Možnosť 2: Potom sa otvorí potvrdzovací dialóg. Tu znova potvrďte, že výzva na zdieľané sledovanie príslušnej prepravnej objednávky má byť zaslaná dodávateľovi. Váš dodávateľ bude po odoslaní požiadavky vyzvaný na povolenie sledovania objednávky.

5. Možnosť 2: Po odoslaní výzvy na zdieľanie sa zaznamená, kedy a ktorý používateľ výzvu poslal.Výhoda:

Pretože odteraz si zdieľané sledovanie môžete sami vyžiadať, dávate tak Vašim dodávateľom dopravných služieb na vedomie, že chcete využiť transparentné sledovanie. Získate tak náhľad do informácií o realizácii objednávky. Zredukujete nevyhnutnú dodatočnú komunikáciu s Vaším obchodným partnerom nielen pred, ale aj počas prebiehajúcej prepravnej zákazky. Je dobré vedieť: V rámci objednávky v záložke „Dodatočné informácie“ si môžete v novej rubrike „Interné poznámky“ napísať poznámky k príslušnej prepravnej objednávke. Poznámky sú viditeľné iba pre Vás, nie pre Vášho obchodného partnera.

späť

Nie ste ešte naším zákazníkom?
Testujte TIMOCOM až 4 týždne nezáväzne a zdarma!

K registrácii

Máte otázky? Nech sa páči!

Naši špecialisti sú Vám k dispozícii od pondelka do piatka od 8:00 do 16:00 hod. na tomto telefónnom čísle:

+420 474 745 101

Na začiatku hovoru prosím uveďte Vaše zákaznícke číslo.
Tešíme sa na Vaše zavolanie!