Aplikácia Objednávky:
Top funkcie 2020 vytvorené na základe prianí zákazníkov

Prostredníctvom aplikácie Objednávky môžete objednávky vybavovať kompletne digitálne a automatizovane. Pri ďalším vývoji sa sústredíme na to, aby sme funkčnosť prispôsobili požiadavkám zákazníkov. Nižšie vám predkladáme prehľad prianí zákazníkov, ktoré sme v aplikácii realizovali v roku 2020.

Vec:

Aplikácia Objednávky

Obsah

Vytváranie objednávok v inteligentnom telefóne

Objednávky môžete teraz veľmi ľahko vytvoriť vo vašom inteligentnom telefóne. Funkciu možno ovládať aj na malých obrazovkách a vaša flexibilita v digitálnom vytváraní objednávky sa tak zvyšuje.

Zobrazenie DIČ

DIČ vášho dodávateľa sa zobrazí v objednávke. Pre vystavenie dobropisov na vyúčtovanie sa vás ako disponenta už vaše účtovné oddelenie nemusí pýtať na DIČ, dokument objednávky so všetkými nevyhnutnými údajmi dodávateľa stačí iba interne preposlať.

Zobrazenie DIČ v aplikácii Objednávky optimalizuje procesy vo vašom účtovníctve.

Prehľad objednávok so zaplatenou prepravou

Pomocou nastavenia tabuľky pridajte do vášho prehľadu objednávok stĺpec „Cena prepravy“. Vďaka tomu získate prehľad všetkých zaplatených prepráv priamo v aplikácii Objednávky.

Vďaka prehľadu objednávok v aplikácii Objednávky si udržíte prehľad aj o cenách za prepravu.

Export údajov o vašich cenách za prepravu/relácie

Tlačidlom „Excel-Export“ si môžete stiahnuť vašu osobnú štatistiku „Výdavky/relácie“, resp. „Tržby/relácie“ a interne s ňou ďalej pracovať.

Pomocou štatistiky výdavkov, resp. tržieb v aplikácii Objednávky môžete hodnotiť vývoj vašich cien za reláciu.

Vkladanie príloh do predlôh objednávok

Aby ste ušetrili čas, môžete pri objednávke vytvárať a ukladať predlohy. Pri opakovaných objednávkach sú často potrebné rovnaké dokumenty, ktoré môžete priamo vkladať do príslušných predlôh.

Šetrite čas vytvorením predlôh vrátane súborov v prílohe v aplikácii Objednávky.

Informácie o možnosti sledovania nákladného vozidla v PDF objednávky

Ak požadujete, aby dodávatelia umožnili sledovať svoje vozidlá, môžete túto požiadavku uviesť v objednávke.

Informujte vašich obchodných partnerov pomocou aplikácie Objednávky vo formulári objednávky o tom, že chcete ich vozidlo sledovať.

Filtrovanie pomocou Zoznamu vylúčených a obľúbených firiem

Zoznamy vám umožňujú triediť firmy, s ktorými nechcete spolupracovať (Zoznam vylúčených), a firmy, s ktorými naopak spolupracovať chcete (Zoznam obľúbených).

Pomocou Zoznamu vylúčených a obľúbených firiem v aplikácii Objednávky môžete filtrovať vašich (ne)obľúbených obchodných partnerov.

E-mailové oznámenia

Oznámenie sa odosiela iba vtedy, ak je v príslušnej objednávke uvedená kontaktná osoba. To zaručí cielenú komunikáciu medzi zmluvnými partnermi.

Ak chcete cez Smart Logistics System poslať objednávku, uveďte ako príjemcu kontaktnú osobu.

E-mailové oznámenia o nových dokumentoch k objednávke

K objednávke môžu byť neskôr priložené a zdieľané dôležité dokumenty.
Ak boli k pôvodnej objednávke pridané nové dokumenty, ako dodávateľ o tom dostanete oznámenie e-mailom.

Priložte k pôvodnej objednávke dokumenty a zdieľajte ich.

Dodávatelia budú o nových dokumentoch v objednávke informovaní e-mailovým oznámením v aplikácii Objednávky.

Viac o téme Objednávky sa dozviete tu:

Aplikácia Objednávky
Priloženie a zdieľanie dokumentov k prebiehajúcej objednávke
Kontrola dokumentov dodávateľa a ich priloženie k objednávke
Vytváranie skupín obchodných kontaktov pomocou zoznamov firiem

späť

Nie ste ešte naším zákazníkom?
Testujte TIMOCOM až 4 týždne nezáväzne a zdarma!

K registrácii

Máte otázky? Nech sa páči!

Naši špecialisti sú Vám k dispozícii od pondelka do piatka od 8:00 do 16:00 hod. na tomto telefónnom čísle:

+420 412 430 430

Na začiatku hovoru prosím uveďte Vaše zákaznícke číslo.
Tešíme sa na Vaše zavolanie!