Nové používateľské prostredie burzy nákladov od TIMOCOM

V tomto článku nájdete všetky dôležité informácie o novom používateľskom prostredí burzy nákladov od TIMOCOM.

Obsah 

 • Video: Nová burza nákladov - čo sa mení a čo je dôležité vedieť?
 • Prehľad o zadávaní prepráv a voľných vozidiel
 • Prehľad o hľadaní prepráv a voľných vozidiel
 • Nové prostredie pre používateľov mobilných telefónov a tabletov
 • Návod na zadávanie prepráv a voľných vozidiel krok za krokom
 • Tip odborníka na paralelné vyhľadávanie

 

Burza nákladov od TIMOCOM má nové používateľské prostredie. Okrem nového dizajnu a modernej technológie nové prostredie plní mnoho prianí zákazníkov a má niektoré nové funkcie. Tu nájdete výňatok najdôležitejších nových funkcií:

Prehľad o zadávaní prepráv a voľných vozidiel

  • Vymazanie niekoľkých ponúk súčasne 
  • Návrhy miest a PSČ pri zadávaní
  • Zobrazenie mapy v detaile ponuky a kliknutím prechod do aplikácie Trasy a výdavky 

You can now enter your information into the login area.

Prehľad o hľadaní prepráv a voľných vozidiel

  • Pre tých, ktorí vyhľadávajú často: Naraz môžete robiť viac ako päť hľadaní
  • Pre tých, ktorí majú radi prehľad: Náhľad mapy v detaile ponuky 
  • Pre tých, ktorí sa nemôžu rozhodnúť: Otvorenie ponuky na novej karte, resp. uloženie ponuky na neskôr
  • Pre úsporu času:
   • Viac informácií v tabuľke výsledkov (ponúkajúca firma, dátum vykládky, výmena prepravných obalov)
   • Vylúčenie určitých ponúk prepráv (napr. ponuky, pri ktorých treba GPM certifikát alebo zdvíhaciu plošinu)
   • Označenie ponúk za prečítané 
  • Aby vám neutiekla žiadna ponuka: Oznámenie o nových ponukách k niekoľkým hľadaniam súčasne

You can now enter your information into the login area.

Nové prostredie pre používateľov mobilných telefónov a tabletov

Ďalšou pridanou hodnotou je vylepšené zobrazenie nových používateľských prostredí na mobilnom telefóne alebo tablete. Tu je malý náhľad toho, ako sa zmenilo zobrazenie ponúk prepráv na mobilnom telefóne: 

You can now enter your information into the login area.

You can now enter your information into the login area.

Pre všetkých, ktorí majú radi detailné informácie 

Návod na zadávanie prepráv a voľných vozidiel krok za krokom

V časti „Prepravy“ kliknite na „Ponúknuť prepravu“. Otvorí sa okno „Ponúknuť prepravu“. V novom prostredí sa najprv dostanete do tabuľky s vašimi vlastnými aktívnymi ponukami prepráv. Čo sa tu zmenilo?

You can now enter your information into the login area.

 • Tlačidlo „+ Nová preprava“, ktorým teraz môžete zadávať nové prepravy.
 • Zaškrtávacie políčka na vymazanie niekoľkých ponúk prepráv súčasne.
 • Tlačidlá na úpravu, vymazanie a kopírovanie jednotlivých ponúk prepráv sú umiestnené na novom mieste. 
 • Poradie stĺpcov môžete zmeniť pretiahnutím myši (drag & drop). Napríklad môžete posunúť stĺpec „Cena“ dopredu tak, aby bol stále vidieť.

Ak chcete zadať prepravu, kliknite na tlačidlo „+ Nová preprava“. V popredí sa otvorí zadávacie okno „Nová ponuka prepravy“, ale na pozadí stále vidíte vašu tabuľku.

You can now enter your information into the login area.

Teraz môžete vytvoriť vašu ponuku prepravy ako obvykle. Užitočná je nová funkcia v políčku „PSČ, Mesto“. Systém vám tu ponúkne príslušné mesto po zadaní prvých dvoch písmen alebo čísla. Keď máte zadané všetky údaje, ponuku uložíte tlačidlom „Zverejniť“:

You can now enter your information into the login area.

Po uložení vašej ponuky je táto ponuka na pozadí uvedená v tabuľke a dokým je otvorená, jej pozadie je modré.

You can now enter your information into the login area.

Vo vytvorenej ponuke prepravy sú teraz dve zmeny, ktoré sme urobili na prianie zákazníkov:

You can now enter your information into the login area.

 • Tlačidlá úpravy, kopírovania, mazania a vytlačenia ponuky 
 • Integrovaná mapa ako pomôcka na kalkuláciu trás a výdavkov. Kliknutím na mapu prejdete do našej aplikácie Trasy a výdavky.

Ak urobíte zmeny, môžete ich uložiť tlačidlom „Znova zverejniť“ alebo ich zahodiť krížikom „x“ hore vpravo.

You can now enter your information into the login area.

Pre všetkých, ktorí majú radi detailné informácie 

Návod na hľadanie prepráv a voľných vozidiel krok za krokom

Pre zvýšenie prehľadnosti sme pre filtre, ktoré sa nepoužívajú často, vytvorili časť „Rozšírené možnosti filtra vyhľadávania“. Kliknutím na túto časť ju môžete rozbaliť a zabaliť. 

Nájdete tu aj nový filter, ktorý si prialo veľa našich zákazníkov: „Neprípustné vlastnosti“. Pomocou tohto filtra môžete skryť ponuky prepráv, pri ktorých musia byť splnené zvláštne požiadavky (napr. preprava odpadov, certifikát GMP, zdvíhacia plošina a pod.).

You can now enter your information into the login area.

Poradie stĺpcov v zozname výsledkov možno ľubovoľne upravovať pretiahnutím myši (pri príklade na obrázku bola cena prepravy posunutá dopredu).

Teraz možno triediť aj podľa stĺpca „Cena“, takže najlukratívnejšie prepravy si môžete nechať zobraziť hore.

 Navyše je v zozname výsledkov niekoľko nových stĺpcov: 

 • Ponúkajúca firma
 • Dátum vykládky 
 • Výmena prepravných obalov

You can now enter your information into the login area.

Ak kliknete na ponuku v zozname výsledkov, detaily ponuky uvidíte v bočnom náhľade. Vďaka tomu súčasne vidíte zoznam výsledkov aj ponuku, čo je prehľadnejšie.

V detaile ponuky sa teraz zobrazuje náhľad mapy a výsledok hodnotenia. Kliknutím na mapu môžete naplánovať trasu a vypočítať príslušné výdavky.

S novou funkciou „Nová karta“ si môžete ponuku uložiť pre neskoršie použitie. Kliknutím na tlačidlo sa ponuka otvorí na novej karte prehliadača.

You can now enter your information into the login area.

Ďalšou funkciou je možnosť zvoliť oznámenie v prehliadači a zvukové oznámenie, ak sa objavia nové ponuky prepráv alebo voľných vozidiel, aj keď vy budete na inej karte prehliadača. Pre používanie tejto funkcie musíte pri možnosti „Oznámenia prehliadača“ a „Zvukové oznámenia“ zvoliť „Áno“. 

You can now enter your information into the login area.

Ak ste aktivovali aj možnosť „Aktualizovať automaticky“, nové ponuky sa zobrazia priamo. Ak ste možnosť „Aktualizovať automaticky“ neaktivovali, musíte kliknúť ešte na „Použiť filter“, aby sa vám zobrazili nové ponuky. Tlačidlo „Použiť filter“ je v tomto prípade označené zelenou bodkou.

You can now enter your information into the login area.

Ďalšia novinka: Podobne ako v každom e-mailovom programe bol do vyhľadávania prepráv a voľných vozidiel zavedený stav „Prečítané“. Všetky ponuky sa v tabuľke zobrazia tučným písmom. Keď si ponuku prezriete, potom táto ponuka už nebude zobrazená tučným písmom. 

 

Tip odborníka na paralelné vyhľadávanie

Tento tip je určený pre používateľov, ktorí chcú robiť niekoľko vyhľadávaní naraz a doteraz pritom používali niekoľko „záložiek“. Tie v novom prostredí už nie sú.

Namiesto toho môžete pomocou kariet prehliadača robiť naraz niekoľko vyhľadávaní. Kliknite na tlačidlo „Nové vyhľadávanie“. Výhoda: Súčasne môžete robiť mnoho hľadaní a nie ste obmedzení maximálne na päť hľadaní ako doteraz.

Aby ste ani s veľkým počtom kariet v prehliadači nestratili prehľad, v prehliadačoch Chrome a Edge môžete použiť funkciu „Pridať kartu do novej skupiny“. 

Staré zobrazenie s niekoľkými „záložkami“:

You can now enter your information into the login area.

Nové zobrazenie s funkciou „Pridať kartu do novej skupiny“: 

You can now enter your information into the login area.

Túto skupinu možno pomenovať a označiť farebne:

You can now enter your information into the login area.

Ak spustíte hľadanie, keď ste v tejto skupine, nová karta hľadania sa automaticky pridá do tejto skupiny. Kliknutím na názov skupiny (napr. TIMOCOM) môžete karty otvárať a zatvárať. Vďaka tomu si zachováte prehľad aj pri veľkom počte otvorených kariet prehliadača.

You can now enter your information into the login area.

späť

Nie ste ešte naším zákazníkom?
Testujte TIMOCOM až 4 týždne nezáväzne a zdarma!

K registrácii

Máte otázky? Nech sa páči!

Naši špecialisti sú Vám k dispozícii od pondelka do piatka od 8:00 do 16:00 hod. na tomto telefónnom čísle:

+420 412 430 430

Na začiatku hovoru prosím uveďte Vaše zákaznícke číslo.
Tešíme sa na Vaše zavolanie!