Vytvorenie zoznamov firiem s obchodnými kontaktmi

Pod „Moje zoznamy“ nájdete Zoznamy obľúbených a osobný Zoznam vylúčených. Týmto spôsobom zoskupíte kontakty, ktoré chcete cielene osloviť alebo vylúčiť.

Zoznamy firiem predstavujú základ pre záložku „Výber príjemcov“ v aplikácii „Dopyty“.

Filtrovanie výsledkov vyhľadávania podľa obľúbených, vylúčenie nerelevantných ponúk

Pravidelne vyhľadávate dopravcov z určitého regiónu alebo dávate prednosť spolupráci s firmami, ktorým dôverujete? Dostaňte sa ešte rýchlejšie k cieľu a vytvorte si Zoznamy obľúbených. Sú pre vás určité firmy irelevantné a vo výsledkoch vyhľadávania sa nemajú zobraziť? V tom prípade ich dajte na váš osobný Zoznam vylúčených.

Pomocou týchto zoznamov firiem nájdete pre vaše prepravy cielene vhodných dodávateľov.

Takto vytvoríte zoznamy firem

V časti Nastavenie nájdete pod bodom „Moje zoznamy“ Zoznamy obľúbených a osobný Zoznam vylúčených.

Vytvoriť Zoznamy obľúbených

Tu môžete vytvoriť zoznamy firiem, ktoré chcete cielene osloviť. Môžu to byť zoznamy pre určité druhy prepráv, ako „Frigo“, pre konkrétne regióny, napr. „Dopravcovia južné Nemecko“, alebo dodávatelia, ktorých uprednostňujete.

Ako na to:

  1. Kliknite na tlačidlo „Založiť nový Zoznam obľúbených“.

   Kliknite na tlačidlo „Založiť nový Zoznam obľúbených“.

  2. Zadajte názov nového zoznamu a kliknite na háčik pre uloženie zoznamu.

   Pre zoznam, ktorý vytvárate, zadajte vhodný názov.

  3. Do políčka vyhľadávania zadajte buď TIMOCOM ID, názov hľadanej firmy, štát, PSČ a/alebo obec.

   Nájdite vaše obľúbené firmy pomocou políčka vyhľadávania.

  4. Kliknutím na „Pridať firmu“ (zelené plus) sa príslušný dodávateľ dostane na váš Zoznam obľúbených
   .

   Vybranú firmu kliknutím na „Pridať firmu“ pridajte na váš zoznam.

  5. li>Zoznam môžete premenovať (1) alebo vymazať (2). Ak kliknete na položku na zozname, aktivuje sa políčko „Odstrániť“ (4). Týmto spôsobom môžete zo zoznamu vymazať jednotlivé položky.

 

"Zoznam

Vytvoriť osobný Zoznam vylúčených

Tu postupujete rovnako ako pri Zozname obľúbených ‒ pozri body 1 až 5. Na rozdiel od Zoznamu obľúbených tu však vkladáte firmy, ktoré sú pre vaše podnikanie irelevantné ‒ a nemajú byť oslovované alebo sa nemajú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.

 

späť

Nie ste ešte naším zákazníkom?
Testujte TIMOCOM až 4 týždne nezáväzne a zdarma!

K registrácii

Máte otázky? Nech sa páči!

Naši špecialisti sú Vám k dispozícii od pondelka do piatka od 8:00 do 16:00 hod. na tomto telefónnom čísle:

+420 412 430 430

Na začiatku hovoru prosím uveďte Vaše zákaznícke číslo.
Tešíme sa na Vaše zavolanie!