Žiadosť o povolenie sledovania objednávky

Vyžiadajte si od Vašich dodávateľov povolenie na sledovanie GPS zariadenia

Zdokonalili sme pre Vás novú možnosť sledovanie Vašich objednávok. Odteraz si môže príkazca pri príslušných objednávkach dopravy vyžiadať od svojich dodávateľov dopravných služieb povolenie na sledovanie GPS zariadenia. Na to slúžia dve rôzne ponuky:

Pre príkazcu
Zaslať výzvu na zdieľanie ako súčasť obojstranne záväznej zmluvy k prepravnej objednávke

V záložke „Objednávka“ zaškrtnite v oddiele „Typ vozidla“ okienko pri „TC eMap® Tracking". Takto vytvorená výzva na zdieľanie je súčasťou obojstranne záväznej prepravnej zmluvy. Váš dodávateľ bude automaticky vyzvaný na zdieľané sledovanie objednávky.

Zaslať výzvu na zdieľanie v rámci už potvrdenej objednávky prepravy

V záložke „Dodatočné informácie“ kliknite na tlačidlo „Vyžiadať zdieľanie“. Táto výzva na zdieľanie je dodatočná funkcia a nie je súčasťou obojstranne záväznej prepravnej zmluvy. Váš dodávateľ bude po odoslaní požiadavky vyzvaný na povolenie sledovania objednávky.

Pre dodávateľa
Odpovedať na výzvy na zdieľanie

Ako dodávateľ budete v oboch prípadoch informovaný o požiadavke na sledovanie, a to buď prostredníctvom objednávky dopravy, ktorá už obsahuje výzvu na zdieľanie, alebo dodatočnou výzvou na zdieľané sledovanie. Ak požiadavke vyhoviete a povolíte zdieľať sledovanie GPS zariadenia, umožníte Vášmu príkazcovi náhľad do Vašich prepravných informácií. Tak bude môcť sám sledovať priebeh prepravy, čím Vás ušetrí priebežných otázok. Ak formulár zatvoríte bez odpovede, otvorí sa dialógové okno. Tam budete upozornení, že ste zatiaľ žiadne povolenie neudelili.

Je dobré vedieť: Interné poznámky

V rámci objednávky v záložke „Dodatočné informácie“ si môžete v novej rubrike „Interné poznámky“ napísať poznámky k príslušnej prepravnej objednávke. Poznámky sú viditeľné iba pre Vás, nie pre Vášho obchodného partnera.

späť

Nie ste ešte naším zákazníkom?
Testujte TIMOCOM až 4 týždne nezáväzne a zdarma!

K registrácii

Máte otázky? Nech sa páči!

Naši špecialisti sú Vám k dispozícii od pondelka do piatka od 8:00 do 16:00 hod. na tomto telefónnom čísle:

+420 474 745 101

Na začiatku hovoru prosím uveďte Vaše zákaznícke číslo.
Tešíme sa na Vaše zavolanie!