Trackinggegevens: vrijgave voor geselecteerde zakenpartners

Uitgebreide functie bij Tracking maakt het mogelijk om op een veilige manier trackinggegevens naar geselecteerde partners te sturen

Via de smart app of de smart API kunt u nu via de bestaande koppeling met uw telematicasysteem gegevens indien nodig en naar eigen goeddunken voor betrouwbare, geselecteerde partners vrijgeven om kostbare tijd te besparen.

Maar hoe ziet dat er in de dagelijkse praktijk uit?

Laten we zeggen dat een expediteur al langere tijd vrachten rijdt voor een levensmiddelenproducent. Als de levensmiddelenproducent wil weten wanneer zijn vracht precies in het distributiecentrum aankomt, moet hij zich eerst bij de expediteur melden. De expediteur belt de chauffeur om te vragen wanneer de vracht aankomt en geeft deze informatie dan door aan de levensmiddelenproducent. Met het vrijgeven van de veilige trackinggegevens in TIMOCOM komen deze stappen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers te vervallen en besparen ze beide waardevolle tijd. Hoe u voor transparantie en veiligheid voor alle betrokkenen zorgt, leggen we stap voor stap uit.

Instructies voor het vrijgeven van trackinggegevens voor opdrachtnemers en het opvragen van trackinggegevens voor opdrachtgevers

En zo werkt het delen van gegevens voor opdrachtnemers:

Open de smart app Tracking. Klik bij 'Vrijgaven' op 'Nieuw'.

Trackinggegevens als opdrachtnemer vrijgeven

Klik daarvoor op 'Partnervrijgave'. Het formulier wordt nu aangepast. Hier krijgt u nog eens de melding dat hiermee telematicagegevens worden vrijgegeven en door de opdrachtgever kunnen worden opgevraagd. Elke keer dat de telematicagegevens door de ontvanger van de vrijgave worden opgevraagd, wordt voor u vastgelegd ongeacht of het via de smart app of de smart API Tracking wordt gedaan.

Als opdrachtnemer op partnervrijgave klikken

Daarna kunt u als opdrachtnemer zoals normaal zo veel gps-zenders voor de vrijgave selecteren als u wilt. Selecteer hiervoor een bedrijf en eventueel een contactpersoon. Klik op 'Opslaan' om het proces af te sluiten.

Als opdrachtnemer gps-zenders selecteren en op opslaan klikken

En zo werkt het ontvangen van gegevens voor opdrachtgevers:

1) Positiegegevens zijn via de smart app Tracking makkelijk te vinden. Als u als opdrachtgever een 'partnervrijgave' heeft ontvangen, bevindt zich in het trackingoverzicht een vervolgkeuzelijst. Deze vindt u via de lijst van gps-zenders.

Als opdrachtgever gps-gegevens ontvangen

2) U moet als opdrachtgever in de vervolgkeuzelijst alleen nog op 'Ontvangen partnervrijgaven' klikken. U krijgt in een pop-upvenster weer de melding dat elke toegang tot de telematicagegevens voor uw partner wordt vastgelegd.

Als opdrachtgever op ontvangen partnervrijgaven klikken

3) Daarna wordt de lijst met gps-zenders bijgewerkt. Alleen de via 'Partnervrijgave' gedeelde gps-zenders zijn zichtbaar.

Partnervrijgaven voor opdrachtgever zichtbaar

4) Als deze gegevens niet meer moeten worden weergegeven, kunt u via de vervolgkeuzelijst weer terug naar de lijst van eigen zenders gaan. U krijgt dan zoals eerst weer de eigen zenders te zien (en eventueel tijdelijke vrijgaven van externe zenders).

Opdrachtgever gaat terug naar hun eigen gps-zenders

Zendingnummer opslaan voor opdrachtgevers

U kunt als opdrachtgever voor betere traceerbaarheid een zendingnummer voor het betreffende transport opslaan. Klik daarvoor op een via 'Partnervrijgave' vrijgegeven zender. Er verschijnt een pop-up venster voor het invoeren van het zendingnummer. Het door u als opdrachtgever ingevoerde nummer wordt door TIMOCOM niet gecontroleerd, maar wel voor de opdrachtnemer vastgelegd zodat hij in geval van misbruik de vrijgave kan intrekken.

En als u hier bij alle zendingen geen gebruik van wilt maken, vinkt u gewoon het vakje voor 'Melding niet meer weergeven' aan. Als u als opdrachtgever later toch eens het zendingnummer wilt invoeren, kunt u gewoon de cookies in uw browser wissen om het pop-up venster weer te zien te krijgen.

Als opdrachtgever zendingnummer invoeren

Gegevensprotocol opvragen voor opdrachtnemers en opdrachtgevers

Wilt u een overzicht krijgen van de ingevoerde zendingnummers en het aantal keer dat u de telematicagegevens van uw zakenpartner heeft bekeken?

In de overzichtslijst van uw ontvangen vrijgaven kunt u voor elke partnervrijgave het trackingprotocol als Excelbestand downloaden. Daarin bevindt zich een overzicht van individuele gegevens over elke partnervrijgave en de volgende informatie: TIMOCOM ID van de zender en ontvanger van de gegevens, naam van de gps-zender, naam van de vrijgave, tijd en datum van het opvragen (en het zendingnummer als het door de opdrachtgever is ingevoerd).

Trackingprotocol Smart Logistics System als Excel-bestand downloaden

Meer informatie over onze producten:

Meer informatie over de smart API Tracking.
Meer interfaces voor het systeem vindt u hier.
Kom hier meer te weten over de smart app Tracking.

terug

Bent u nog geen klant?
Test nu TIMOCOM tot wel 4 weken gratis en vrijblijvend.

Registreren

Vragen? Vragen!

U kunt contact opnemen met onze experts van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur op het volgende telefoonnummer:

+49 211 88 26 88 26

Geef a.u.b. bij het begin van het gesprek uw klantennummer aan.
Wij verheugen ons op uw telefoontje!