Trackingdata: Giv udvalgte forretningspartnere adgang til dine trackingdata

Den udvidede trackingfunktion muliggør sikker deling af dine trackingdata med udvalgte partnere

Via Smart App'en eller Smart API'en kan du nu dele dine trackingdata med udvalgte forretningspartnere. Det foregår gennem den eksisterende forbindelse til dit telematiksystem og sparer masser af dyrebar tid i hverdagen.

Hvordan foregår det i praksis?

Lad os sige, at en speditør gennem længere tid har kørt faste ture for en fødevareproducent. Hvis de hos fødevareproducenten gerne vil vide præcist hvornår fragten ankommer til fordelingscentret, er de først nødt til at henvende sig til speditøren. Speditøren ringer til chaufføren for at få oplyst ankomsttidspunktet, og ringer så herefter tilbage til fødevareproducenten. Ved at benytte TIMOCOM til sikker deling af trackingdataene bortfalder behovet for alle disse opkald frem og tilbage, hvilket sparer dyrebar tid på begge sider. Sådan skaber du transparens og sikkerhed for alle implicerede parter - vi forklarer dig processen trin for trin.

Vejledning til frigivelse af trackingdata (ordremodtager) og indhentning af trackingdata (ordregiver)

Sådan fungerer delingen af data set fra ordremodtagerens perspektiv.

Start med at åbne Smart App Tracking. Under "Tildelte frigivelser" klikker du på "Ny".

Frigivelse af trackingdata som ordremodtager

Start med at vælge punktet "Frigiv business partner". Formularen tilpasses nu derefter. Her får du endnu engang at vide, at dine telematikdata nu frigives og dermed kan indhentes af ordregiveren. Hver gang modtageren indhenter telematikdataene protokolleres processen, uanset om vedkommende tilgår dataene via Smart App eller Smart API.

Vælg partnerfrigivelse som ordremodtager

Herefter kan du som ordremodtager vælge det ønskede antal GPS-sendere til frigivelse, helt som du plejer. I den forbindelse udvælger du virksomheden og en kontaktperson hos denne. Klik på "Gem" for at afslutte processen.

Vælg og gem GPS-sendere som ordremodtager

Sådan fungerer datamodtagelsen set fra ordregiverens perspektiv.

1.) Det er nemt at finde positionsoplysningerne via Smart App Tracking. Hvis du som ordregiver har modtaget en "partnerfrigivelse", ser du nu en dropdownmenu i trackingoversigten. Denne finder du via listen med GPS-sendere.

Sådan modtager du GPS-data som ordregiver

2.) I rullemenuen behøver du som ordregiver nu kun at vælge "Modtagne partnerfrigivelser". Nu åbnes et pop up-vinduet med følgende påmindelse: hver gang du tilgår din partners telematikdata, dokumenteres hændelsen.

Vælg modtagne partnerfrigivelser som ordregiver

3.) Herefter aktualiseres listen over GPS-sendere.Kun GPS-sendere som er frigivet til deling med partneren er synlige.

Partnerfrigivelser synlige for ordregiver

4.) Hvis disse data ikke længere skal vises, kan du via dropdownmenuen igen gå tilbage til listen over egne sendere. Du får herefter et overblik over din egne sendere (og evt. fremmede GPS-sendere i forbindelse med midlertidige frigivelser).

Ordregiver skift tilbage til egne GPS-sendere

Angiv forsendelsesnummer til ordregiver

For at opnå større transparens har du som ordregiver mulighed for at indtaste et forsendelsesnummer for de enkelte transporter. Klik i så fald på en af de GPS-sendere, du allerede har frigivet via "Partnerfrigivelse". Et pop up-vinduet til indtastning af forsendelsesnummeret vises nu. Det indtastede nummer kontrolleres ikke af TIMOCOM, men protokolleres til brug for ordretageren, der i tilfælde af misbrug derved har mulighed for at trække trackingfrigivelsen tilbage.

Og hvis du helt generelt ikke ønsker at gøre brug af denne funktion, kan du afkrydse valgmuligheden "Vis ikke denne meddelelse igen" i pop up-vinduet. Hvis du som ordregiver senere alligevel ønsker at indtaste forsendelsesnummeret kan du bare slette cookierne fra din browser, så vises pop up-vinduet igen.

Indtast forsendelsesnummer som ordregiver

Indlæsning af data-protokol for ordremodtager og ordregiver

Ønsker du et overblik over de indtastede forsendelsesnumre og din forretningspartners anvendelse af dine telematikdata?

I oversigtslisten over dine modtagne frigivelser kan du for hver enkelt partnerfrigivelse vælge at downloade sporingsprotokollen som excelark. I denne tabel finder du en oversigt over de enkelte data fra hver tildelt partnerfrigivelse samt følgende informationer: TIMOCOM ID på sender og modtager af dataene, navnet på GPS-senderen, navnet på frigivelsen, angivelser vedrørende klokkeslæt og dato for dataindhentningen (samt forsendelsesnummeret, hvis ordregiveren har angivet det).

Download Smart Logistics System trackingprotokol som excelark

Mere information om vores produkter:

Flere informationer om Smart API Tracking
Du finder flere systemgrænseflader her.
Her kan du læse mere om Smart App Tracking

tilbage

Er du endnu ikke kunde?
Test TIMOCOM i op til 4 uger uforpligtende og gratis!

Til registrering

Har du spørgsmål? Så spørg!

Du kan kontakte vores eksperter fra man-fre fra kl. 8.00 - 17.00 på tlf.:

+49 211 88 26 88 26

Angiv venligst dit TIMOCOM ID. før samtalen begyndes.
Vi glæder os til at høre fra dig!