Žádost o povolení sledování objednávky

Vyžádejte si od Vašich dodavatelů povolení ke sledování GPS zařízení

Zdokonalili jsme pro Vás novou možnost sledování Vašich objednávek. Nyní si může příkazce u příslušných objednávek dopravy vyžádat od svých dodavatelů dopravních služeb povolení ke sledování GPS zařízení. K tomu slouží dvě různé nabídky:

Pro příkazce
Zaslat výzvu ke sdílení jako součást oboustranně závazné smlouvy k přepravní objednávce

V záložce „Objednávka“ zaškrtněte v oddílu „Typ vozidla“ okénko u „TC eMap® Tracking". Takto vytvořená výzva ke sdílení je součástí oboustranně závazné přepravní smlouvy. Váš dodavatel bude automaticky vyzván ke sdílenému sledování objednávky.

Zaslat výzvu ke sdílení v rámci již potvrzené objednávky přepravy

V záložce „Dodatečné informace“ klikněte na tlačítko „Vyžádat sdílení“. Tato výzva ke sdílení je dodatečná funkce a není součástí oboustranně závazné přepravní smlouvy. Váš dodavatel bude po odeslání požadavku vyzván k povolení sledování objednávky.

Pro dodavatele
Odpovídat na výzvy ke sdílení

Jako dodavatel budete v obou případech o požadavku na sledování informován, a to buď prostřednictvím objednávky dopravy, která již obsahuje výzvu ke sdílení nebo dodatečnou výzvou ke sdílenému sledování. Pokud požadavku vyhovíte a povolíte sdílené sledování GPS zařízení, umožníte Vašemu příkazci náhled do Vašich přepravních informací. Ten bude moci sám sledovat průběh přepravy a ušetří si průběžné dotazy. Pokud formulář zavřete bez odpovědi, otevře se následně dialogové okno. Tam budete upozorněni, že jste zatím žádné povolení neudělili.

Je dobré vědět: Interní poznámky

V rámci objednávky v záložce „Dodatečné informace“ si můžete v nové rubrice „Interní poznámky“ napsat poznámky k příslušné přepravní objednávce. Poznámky jsou viditelné jen pro Vás, nikoliv pro Vašeho obchodního partnera.

zpět

Nejste dosud naším zákazníkem?
Testujte TIMOCOM až 4 týdny nezávazně a zdarma!

K registraci

Máte dotazy? Ptejte se!

Naši specialisté jsou Vám k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod. na tomto telefonním čísle:

+420 474 745 101

Na začátku hovoru prosím uveďte Vaše zákaznické číslo.
Těšíme se na Vaše zavolání!