TC Gate > TC Transport Order® > Проследяване на поръчките

Проследяване на поръчките за възложителя - Поискайте разрешение за достъп до GPS предавателя от Вашите доставчици на услуги

Сега можете да поискате от Вашите доставчици на услуги да Ви предоставят достъп до своите GPS предаватели.

Как работи:

1. Опция 1: За да изпратите искане за достъп като договорно споразумение към транспортната поръчка, кликнете във възлагането на поръчката върху синия бутон „Създаване“. Сега на първата страница на поръчката „Транспортна поръчка“ поставете отметка на „TC eMap® Tracking“.

2. Опция 1: На втората страница на поръчката „Допълнителна информация“ ще бъде отбелязано, че искането на разрешение за достъп е изпратено паралелно с възлагането на транспортната поръчка. От Вашия изпълнител ще бъде автоматично поискано да предостави достъп до прозрачно проследяване на поръчката.

3. Опция 2: За да изпратите искане за достъп към съществуваща транспортна поръчка, отворете вече възложена и приета от изпълнителя поръчка. На втората страница на поръчката „Допълнителна информация“ кликнете върху бутон „Искане на достъп“. Това искане на разрешение за достъп е допълнителна функция и не е съставна част от обвързващото договорно споразумение.

4. Опция 2: След това се отваря диалогов прозорец за потвърждение. Тук още веднъж потвърждавате, че трябва да бъде изпратено искане на разрешение за достъп към съответната транспортна поръчка до съответния изпълнител. След изпращането на искането от Вашия изпълнител ще бъде поискано да предостави достъп до проследяването на поръчката.

5. Опция 2: След като изпратите искането на разрешение за достъп се протоколира кога и от кого е било изпратено то.Предимство:

Понеже сега можете самите Вие да искате разрешение за достъп, можете да заявите пред Вашите доставчици на услуги искането си за прозрачно проследяване и да имате достъп до информацията за проследяване. Това намалява необходимостта от комуникация между Вас и Вашия търговски партньор както преди, така и по време на извършването на транспорта. Добре е да се знае: На втората страница на поръчката „Допълнителна информация“ можете да правите бележки относно съответната транспортна поръчка в полето „Вътрешни забележки“. Те ще бъдат видими само от Вас, без да се виждат от Вашия търговски партньор.

обратно

Вие все още не сте клиент?
Тествайте TIMOCOM до 4 седмици безплатно!

Към регистрацията

Въпроси? Въпроси!

Можете да се свържете с нашите експерти от понеделник до петък 8:00 до 17:00 часа на следния телефонен номер:

+36 22 51 59 61

Моля, въведете преди обаждането своя клиентски номер.
Ние очакваме с нетърпение вашето обаждане!