Приложение Транспортни поръчки:
Топ функциите за 2020 г. на базата на клиентските желания

Чрез приложението Транспортни поръчки Ви даваме възможност да ги управлявате изцяло цифрово и автоматизирано. По време на разработването на нашите продукти, ние непрекъснато акцентираме върху това функционалността да отговаря на клиентските желания. Приложено получавате преглед на удовлетворените клиентски желания по отношение на приложението.

Относно:

Прилагане на транспортни поръчки

Съдържание

Създаване на транспортни поръчки от смартфон

Можете да създавате транспортни поръчки съвсем лесно от Вашия смартфон. С функцията може да се работи и от малки екрани и Ви прави по-гъвкави при цифровото създаване на поръчки.

Показване на идентификационен номер по ДДС

Идентификационният номер по ДДС на Вашия изпълнител е посочен в транспортната поръчка. За създаването на известие за фактуриране вече не е необходимо като диспечер да се обръщате за това към счетоводството, а можете да попълните вътрешно документите на поръчката с всички необходими данни на изпълнителя.

Това че идентификационният номер по ДДС на Вашия изпълнител е посочен в приложението Транспортни поръчки оптимизира Вашето счетоводство.

Преглед на поръчките с показване на платените товарни цени

Добавете във Вашия преглед на поръчките в настройките на таблицата колоната „Цена на товара“. Така получавате преглед на всички платени товарни цени директно в приложението Транспортни поръчки.

От прегледа на поръчките в приложението Транспортни поръчки държите под око също и Вашите товарни цени.

Експортиране на данни за Вашите товарни цени за релация

От бутона „Експортиране към Excel“ можете да свалите Вашата лична статистика „Цена на товар за релация“ и да я обработите вътрешно.

С помощта на статистиката на цените в приложението Транспортни поръчки можете да оцените как се развиват Вашите цени за релация.

Въвеждане на прикачени файлове в шаблони за поръчки

За да спестите време, можете да създадете и запаметите шаблони за транспортните поръчки. За повтарящи се поръчки често са необходими идентични документи, които можете директно да въведете в съответните шаблони.

Спестете време чрез задаване на шаблони, включително прикачени файлове, в приложението Транспортни поръчки.

Данни за проследяемост на товарни автомобили в PDF на поръчка

Ако изпълнителят трябва да направи своето превозно средство проследяемо, можете да обявите това в документа на поръчката.

Предоставете на Вашите договорни партньори достъп до информацията през приложението Транспортни поръчки в документа на поръчката, ако искате да можете да проследявате техните превозни средства.

Филтриране с помощта на списъци с любими и блокирани

Списъците Ви позволяват сортиране по фирмите, с които не искате да работите (списък с блокирани) и фирми, с които предпочитате да работите (списък с предпочитани).

С помощта на списъците с предпочитани и блокирани в приложението Транспортни поръчки можете да филтрирате Вашите (не)предпочитани търговски партньори.

Известия по имейл

Те ще бъдат изпратени само тогава, когато на всяка транспортна поръчка е възложено лице за контакт. Това гарантира целева комуникация между търговските партньори.

Ако искате да изпратите транспортна поръчка през системата Smart Logistics System,въведете лице за контакт като получател.

Известия по имейл за нови документи по поръчка

В последствие можете да добавяте към транспортната поръчка и други важни документи и да давате достъп до тях.
В случай че към съществуваща транспортна поръчка бъдат добавени нови документи, ще получите известие по имейл за това като изпълнител.

Добавете документи към съществуваща транспортна поръчка и дайте достъп до тях.

Изпълнителите биват информирани за новите документи в транспортната поръчка посредством известия по имейл в приложението Транспортни поръчки.

Повече по темата за транспортните поръчки можете да научите тук:

Приложение Транспортни поръчки
Добавяне и разрешаване на документи за текуща транспортна поръчка
Проверка на документите на изпълнителя и прикачване към поръчката
Групиране на бизнес контакти с помощта на списъци с фирми

обратно

Вие все още не сте клиент?
Тествайте TIMOCOM до 4 седмици безплатно!

Към регистрацията

Въпроси? Питайте!

Можете да се свържете с нашите експерти от понеделник до петък 8:00 до 17:00 часа на следния телефонен номер:

+36 22 51 59 61

Моля, въведете преди обаждането своя клиентски номер.
Ние очакваме с нетърпение вашето обаждане!