Създаване на шаблони в умните приложения Smart App Товари, Товарни обеми, Запитвания за транспорт и Транспортни поръчки

Пестене на време с шаблони за регулярно въвеждане на информация в нашите Smart App Товари, Товарни обеми, Запитвания за транспорт и Транспортни поръчки.

Защо трябва да използвате тази функция

Печелите много време и работете по-удобно, когато използвате запаметените от Вас шаблони при повтарящи се оферти, търсения или при създаването на транспортни поръчки. Така не е нужно всеки път да въвеждате отново това, което предлагате или търсите, а при необходимост променяте само малкото различаващи се критерии.

Така работи това в умните приложения Smart App Товари и Товарни обеми:

Стъпка 1:
Въведете Вашата оферта или търсене както обикновено. Кликнете върху бутон „Шаблони“ и след това върху „запамети като шаблон“.

Създаване на шаблони в умните приложения Smart App Товари и Товарни обеми на TIMOCOM

Стъпка 2:
Сега въведете желаното име за шаблона в празното поле.

Наименуване на шаблони в умните приложения Smart App Товари и Товарни обеми на TIMOCOM.

Стъпка 3:
Следващия път кликнете директно върху „Шаблони“ и изберете желания шаблон. След това превъртете в полето за търсене – или въведете името в празното поле. Можете да изтриете шаблон като кликнете върху символа за изтриване горе вдясно.

Намиране на запазени шаблони в умните приложения Smart App Товари и Товарни обеми на TIMOCOM

Така работи това в умните приложения Smart App Запитвания за транспорт и Транспортни поръчки:

Стъпка 1:
Кликвате в лявата лента върху „Транспортни поръчки“ …

Избиране на транспортни поръчки от умните приложения Smart App Запитвания за транспорт и Транспортни поръчки на TIMOCOM

… или от „Запитвания за транспорт“.

Избиране на запитвания за транспорт от умните приложения Smart App Запитвания за транспорт и Транспортни поръчки на TIMOCOM

Стъпка 2:
Кликнете сега върху оцветеното в синьо „Създаване“ и след това върху „Създаване на шаблон“.

Създаване на шаблон от умните приложения Smart App Запитвания за транспорт и Транспортни поръчки на TIMOCOM

Стъпка 3:
Създайте Вашите шаблони с всичката необходима информация.

Втвеждане на информация от умните приложения Smart App Запитвания за транспорт и Транспортни поръчки на TIMOCOM

Стъпка 4:
Следващия път кликнете директно върху „Шаблони“ и изберете желания шаблон.

Директно избиране на запазен шаблон от умните приложения Smart App Запитвания за транспорт и Транспортни поръчки на TIMOCOM

обратно

Вие все още не сте клиент?
Тествайте TIMOCOM до 4 седмици безплатно!

Към регистрацията

Въпроси? Питайте!

Можете да се свържете с нашите експерти от понеделник до петък 8:00 до 17:00 часа на следния телефонен номер:

+36 22 51 59 61

Моля, въведете преди обаждането своя клиентски номер.
Ние очакваме с нетърпение вашето обаждане!